UNESCO – L’Oréal gyvybės mokslų iniciatyva

Pasauliui reikia mokslo... mokslui reikia moterų...

L΄ORÉAL–UNESCO programa Mokslo moterims buvo įsteigta 1998 metais, kuomet tarptautinė kosmetikos milžinė L΄ORÉAL, kurios tyrimo centruose kosmetikos gaminius kuria ir mokslines studijas 30 mokslo sričių atlieka virš 4000 darbuotojų, iš kurių 70 % yra moterys, bei Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija UNESCO suvienijo jėgas mokslininkėms paremti, kad skatintų moterų pasiekimus moksle ir sumažintų lyčių profesinę nelygybę šioje gamybos srityje.

UNESCO ir L´ORÉAL fondas pagal programą Mokslo moterims apdovanoja pasižymėjusias mokslininkes ir paremia jaunas talentingas tyrėjas iš viso pasaulio, kad įkvėptų naują mokslininkių kartą. Nuo programos pradžios paramą gavo mažiausiai 2500 mokslininkių iš 112 šalių. Šis skaičius nuolat auga nacionalinių ir regioninių stipendijų dėka. 2017 metais prie programos prisijungė Estijos ir Lietuvos mokslininkės. L’Oréal Baltic, bendradarbiaudama su Estijos ir Lietuvos mokslų akademijomis bei  Estijos ir Lietuvos nacionalinėmis UNESCO komisijomis, išplėtė jau egzistuojančią Latvijos Mokslo moterims stipendijų programą į visas Baltijos šalis. Šią programą Latvijoje 2005 metais pradėjo L’Oréal Baltic kartu su Latvijos mokslų akademija ir Latvijos nacionaline UNESCO komisija. NUo 2005 metų šioje šalyje parama buvo suteikta eilei mokslininkių, kurios atliko tyrimus gyvybės mokslų  arba medžiagotyros – medicinos, farmakologijos, biologijos, ekologijos, veterinarinės medicinos, žemės ūkio mokslų, miškininkystės, fizikos, chemijos ir naujų medžiagų kūrimo – srityse. Nuo 2017 metų kasmet Lietuvoje ir Estijoje rengiamas konkursas, kurio metu kiekvienoje iš šių šalių viena mokslų daktarė iki 40 metų amžiaus yra apdovanojama stipendija norimiems gyvybės mokslų arba medžiagotyros sričių tyrimams savo šalyje atlikti. Mokslininkes abiejose valstybėse vertina garbingos nacionalinės komisijos.