Kūrybinės industrijos

Kūrybinės industrijos: leidyba, muzika, kinas, amatai ir dizainas ir kt. sparčiai plėtojamos ir tampa akivaizdu, kad ateityje jų vaidmuo bus dar ryškesnis. Kūrybinės industrijos prisideda prie raiškos laisvės, kultūrų įvairovės ir ekonominės plėtros skatinimo. Nors globalizacija ir naujosios technologijos atveria vis naujas perspektyvas, tuo pačiu atsiranda prielaidos naujoms nelygybės formoms. Pvz. Šiaurės ir Pietų regionai ryškiai skiriasi kūrybinių industrijų veiklos intensyvumu ir tolygumu. Todėl būtina stiprinti vietos gebėjimus šioje srityje, skatinti kūrybines industrijas veikti pasaulinėse rinkose, kuriant naujus partnerystės tinklus, keliant kompetencijas, kontroliuojant piratavimą ir solidarizuojant tarptautinę bendruomenę.

Mūsų projektai