Pasaulio skaitmeninė biblioteka

2009 m. pradėjo veikti Pasaulio skaitmeninė biblioteka (World Digital Library), kurią 2005 m. inicijavo JAV Kongreso biblioteka (Library of Congress). Šiai idėjai pritarus UNESCO, buvo įsteigta darbo grupė, į kurią buvo pakviestos penkios institucijos – Aleksandrijos biblioteka (Bibliotheca Alexandrina), Brazilijos nacionalinė biblioteka (National Library of Brazil), Egipto nacionalinė biblioteka ir archyvai (National Library and Archives of Egypt), Rusijos nacionalinė biblioteka (National Library of Russia) ir Rusijos valstybinė biblioteka (Russian State Library). Pasaulio skaitmeninės bibliotekos partneriais yra  pasaulio bibliotekos ir archyvai, tarp jų ir Vilniaus universiteto biblioteka.

Šioje interneto svetainėje galima susipažinti su  unikalia pasaulio bibliotekų ir archyvų dokumentine medžiaga. Rankraščiais, žemėlapiais, retomis knygomis, architektūros brėžiniais, filmais, garso įrašais, spaudiniais ir fotografijomis, kitais dokumentais visuomenė gali naudotis nemokamai. Medžiaga svetainėje pateikiama septyniomis kalbomis.