Atviroji prieiga

UNESCO skatina ir remia atvirąją prieigą – galimybę visiems internetu pasiekti mokslinę informaciją, kad pasaulio žinių srautas, inovacijos būtų panaudojamos socialinės bei ekonominės plėtros labui. UNESCO siekia skleisti supratimą apie atvirąją prieigą ir jos naudą tarp politikos formuotojų, mokslininkų ir žinių vadybininkų ir palaiko pasaulines, regionų ir nacionalines atvirąją prieigą skatinančias iniciatyvas.

UNESCO atvirosios prieigos vystymo ir skatinimo politikos gairės (UNESCO Policy Guidelines for the Development and Promotion of Open Access) parengtos suvokiant, kad kylant prieigos prie mokslinės ir recenzuojamos informacijos kainai atsiranda trikdžių mokslų ir technologijų raidai. Šiandien yra apie 400 politikų/strategijų, įvairiais lygiais – nacionaliniu, instituciniu ir kt. – palaikančių atvirąją prieigą.

UNESCO Vykdomoji Taryba 2013 m. balandžio mėn. patvirtino Atvirosios prieigos prie organizacijos leidinių politiką ir nusprendė suteikti laisvą prieigą prie savo skaitmeninių leidinių milijonams žmonių visame pasaulyje (UNESCO atvirosios prieigos publikacijų saugykla). Naujoji politika reiškia, kad kiekvienas nemokamai gali atsisiųsti, versti, adaptuoti, platinti ir dalintis UNESCO leidiniais ir duomenimis. Nuo 2013 m. liepos mėn. šimtai skaitmeninių UNESCO leidinių tapo prieinami vartotojams per naują atvirosios prieigos talpyklą. Bendradarbiai leidėjai bus skatinami laikytis naujos politikos reikalavimų. Priimdama šią naują leidybos politiką UNESCO derina savo veiklą už atvirąją prieigą ir stiprina savo įsipareigojimą skatinti visuotinę prieigą prie informacijos ir žinių.

Skatindama AP Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija pakvietė tam susitelkti šios srities ekspertus. Atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos ir tyrimų darbo grupė prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 2013 metams sudaryta iš Lietuvos mokslo ir jį kuruojančių institucijų atstovų: prof. R. Petrauskaitės, Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotojos, Tarybos Socialinių ir humanitarinių mokslų komiteto pirmininkės; D. Numgaudžio, LR švietimo ir mokslo ministerijos kanclerio, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nario; A. Paškevičienės, Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyriaus vadovės; dr. Ž. Petrauskienės, VU bibliotekos Mokslinės informacijos duomenų skyriaus vedėjos; dr. V. Petrikaitės, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos pirmininkės; dr. R. Skirmanto, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro Mokslo politikos ir stebėsenos skyriaus metodininko; dr. G. Tautkevičienės, KTU bibliotekos Informacinių paslaugų skyriaus vedėjos, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos atstovės; R. Valančiausko, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Inovacijų paramos ir technologijų perdavimo vyr. specialisto. Šios darbo grupės tikslas – būti telkiančiu dariniu, kuris apibendrintų Lietuvos situaciją, teiktų siūlymus atitinkamoms institucijoms, tobulinant minėtąją sritį šalyje.

Kreipimasis į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas dėl Atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos pdf_button

Bendradarbiaujant su Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatu parengtos laidos: 2013-04-03 LRT Radijo laidos „Žinių amžius“  ir  Mokslo sriuba 2013-04-13 nr. 22