Naujienos

Po 18-osios neeilinės UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijos – šešiolikos Europos šalių kreipimasis dėl neteisėto Rusijos dalyvavimo aukščiausiuose UNESCO organuose

Lietuva su penkiolika UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos (toliau – Konvencija) šalių – narių iš Vidurio ir Rytų Europos laišku kreipėsi į Pasaulio paveldo komiteto (toliau – PPK, Komitetas) pirmininkę Saudo Arabijos ambasadorę prie UNESCO bei aukščiausius UNESCO vadovus, išreikšdami griežtą nepritarimą Rusijos narystei PPK biure po beprecedenčio pastarosios patvirtinimo į vicepirmininkės poziciją. Nepaisant galiojančių Komiteto taisyklių ir darbo procedūrų, buvo priimtas sprendimas įtraukti Rusijos Federaciją į Pasaulio paveldo komiteto 45-osios sesijos biuro sudėtį. Sesijos metu UNESCO patarėjas teisės klausimais ne kartą pabrėžė, kad ambasadorius Aleksandras Kuznecovas buvo išrinktas 45-osios Komiteto sesijos pirmininku asmeniškai, o jam atsistatydinus, jokie teisiniai argumentai negalėjo pagrįsti Rusijos Federacijos buvimo biure ar suteikti teisių jai eiti vicepirmininko pareigas. Šiuo metu PPK biure atstovauja Tailandas, Argentina, Italija, Pietų Afrika ir Rusijos Federacija.

Sausio 24–25 dienomis Paryžiuje įvykusi neeilinė UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesija buvo organizuojama po to, kai praeitų metų lapkričio mėnesį, po ilgų ir bevaisių Komiteto debatų dėl 45-osios PPK sesijos organizavimo, ambasadorius A. Kuznecovas atsistatydino iš šio komiteto pirmininko pareigų. Primename, kad 45-oji Pasaulio paveldo komiteto sesija buvo numatyta 2022 m. birželio 19–30 d. Kazanėje, Rusijos Federacijoje.

„Dar kartą norime pabrėžti, kad šalis agresorė, griaunanti ir naikinanti kitos suverenios valstybės kultūrinį ir istorinį paveldą, religinius objektus, muziejus ir mokyklas, neturi jokios moralinės teisės užimti pozicijų aukščiausiuose UNESCO organuose. Rusijos neteisėtas  „perrinkimas“ į Pasaulio paveldo komiteto biuro sudėtį – nepagarba tiek Ukrainai, išgyvenančiai karo baisumus, tiek pačios UNESCO propaguojamoms vertybėms“ – teigia Lietuvos ambasadorė prie UNESCO Jolanta Balčiūnienė.

Kreipimąsi pasirašė II rinkiminės grupės šalys – narės: Albanija, Bulgarija, Čekija, Estija, Gruzija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Moldova, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Ukraina.

Laiškas adresuotas PPK pirmininkei, Komiteto šalims narėms ir UNESCO vadovybei,  raginant Organizaciją laikytis principingos pozicijos Rusijos atžvilgiu. Kreipimąsi pasirašiusios šalys tikisi, kad rengiantis rugsėjo 10–25 d. Rijade vyksiančiai 45-ajai Pasaulio paveldo komiteto sesijai, bus priimti atitinkami organizacijos misiją ir vertybes atitinkantys sprendimai, eliminuojantys Rusijos kaip vicepirmininkės vaidmenį būsimose diskusijose. Rusijos narystė biure truks iki artimiausių biuro rinkimų, kurie numatomi 45-osios PPK sesijos metu.

2023 02 28 Kategorija: Pasaulio paveldas