Naujienos

Lietuva su Ispanija pirmininkaus UNESCO regioninei konsultacijai kultūrinio ir meninio ugdymo tema

Sausio 30 – vasario 1 d. nuotoliniu būdu vyks UNESCO regioninė ekspertų konsultacija kultūrinio ir meninio ugdymo tema. Ši konsultacija organizuojama rengiantis metų pabaigoje Jungtiniuose Arabų Emyratuose vyksiančiai Pasaulinei UNESCO kultūrinio ir meninio ugdymo konferencijai. Regioninę konsultaciją, kurioje pakviesti dalyvauti 52 šalių ekspertai, finansuoja ir jai pirmininkauja Lietuva ir Ispanija.

Renginio tikslas ir kontekstas

Sausio – vasario mėnesiais iš viso įvyks penkios skirtingiems regionams skirtos konsultacijos. Visas Europos, keletą Azijos šalių ir Kanadą apjungiančiai regioninei konsultacijai bendrai pirmininkaus Lietuva ir Ispanija. Konsultacijų metu suformuluotos ekspertų įžvalgos prisidės prie pasirengimo Pasaulinei konferencijai ir jos galutinio rezultato – naujos, šių laikų prioritetus, poreikius ir iššūkius atitinkančios kultūrinio ir meninio darbotvarkės sukūrimo (angl. UNESCO Framework for Culture and Arts Education).

UNESCO meninio ugdymo tema iki šiol yra surengusi dvi pasaulines konferencijas. 2006 metais ji vyko Lisabonoje, kur buvo priimtos UNESCO meninio ugdymo gairės (angl. UNESCO Road Map for Arts Education). Dokumentas nubrėžė svarbias teorines ir praktines gaires kokybiškai meninio ugdymo plėtotei ir augimui. Ruošiantis konferencijai Lisabonoje Lietuva taip pat pirmininkavo regioninei konsultacijai (ji surengta 2005 metais Vilniuje). Antroji pasaulinė meninio ugdymo konferencija vyko 2010 m. Seule, Pietų Korėjoje, kurioje priimta Seulo darbotvarkė: meninio ugdymo plėtros tikslai (angl. Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education). Abiejų konferencijų išvados turėjo įtakos ir Lietuvos švietimo politikai.

Pastaraisiais metais tiek nacionaliniuose, tiek tarptautiniuose formatuose (taip pat ir UNESCO) šios srities samprata tapo platesnė, aprėpianti ne vien tik meninio ugdymo, bet ir kultūrinio ugdymo kryptis, nukreiptas į  kūrybingumą ugdančių kompetencijų įvairovę. Šis pokytis atsispindi ir būsimų renginių pavadinimuose bei programose. Tris popietes truksiančią konsultaciją sudarys šešios sesijos, kuriose bus kalbama apie dabartinius kultūrinio ir meninio ugdymo prioritetus ir iššūkius, integravimą į visus švietimo lygmenis, skaitmeninių technologijų vaidmenį stiprinant įtraukias ir atsparias visuomenes, žmogaus teisių ir kultūrinės įvairovės užtikrinimą, kultūrinių institucijų ir inovatyvių ugdymo metodikų reikšmę.

Aktyvus Lietuvos įsitraukimas

Pagrindinės iniciatyvos finansuoti šį tarpsektorinį renginį ėmėsi Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, prie jos prisidėjo ir Kultūros ministerija, bendrai skirdamos 15 tūkst. JAV dolerių. Tokia pačia suma prisideda Ispanijos kultūros ir sporto ministerija. Už renginio įgyvendinimą atsakingi Paryžiuje, Briuselyje ir Venecijoje veikiantys UNESCO biurai, o organizacinius klausimus iš Lietuvos pusės koordinuoja Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas.

Renginiui pirmininkaus asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ vadovas Arminas Varanauskas ir Ispanijos nacionalinio keramikos ir menų muziejaus kuratorė Liliane Inés Cuesta Davignon. Regioninės konsultacijos pirmininkų pavaduotoja paskirta kultūrinio ir meninio ugdymo programos PECA įgyvendinimo tarnybos vadovė iš Belgijos – Catherine Stilmant. Sveikinimo žodį renginyje tars švietimo viceministras Ramūnas Skaudžius, taip pat UNESCO ir Ispanijos atstovai.

Visos pakviestos šalys į šį renginį gali deleguoti iki 3 ekspertų. Lietuvai atstovaus Vilniaus švietimo pažangos centro vadovė Unė Kaunaitė, asociacijos „Kūrybinės jungtys” vadovė Milda Laužikaitė ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Kompetencijų ugdymo ir kultūrinės edukacijos centro Kultūrinės edukacijos koordinatorė Jolita Bečienė.

Visos regioninės konsultacijos, skirtos šalių narių deleguotiems ekspertams, vyks ribotos prieigos formatu.  Vasario mėnesį pasidalinsime pagrindinėmis Lietuvos delegatų įžvalgomis iš šio renginio.

 

Nuotr. „Kūrybinės jungtys”

 

 

2023 01 27 Kategorija: Švietimas, Kultūros raiškos įvairovė, Visos naujienos