Naujienos

Jau 50 metų UNESCO kovoja su nelegalia prekyba kultūros vertybėmis

1970 m. lapkričio 14 d. UNESCO priėmė Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvenciją (Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property), žinomą kaip 1970 m. Konvencija.

Ši konvencija priimta praėjus šešiolikai metų po Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijos ir jos 1954 m. Protokolo (1954 m. Hagos konvencija) ratifikavimo ir tarptautinės bendruomenės sprendimo išplėsti kultūros vertybių apsaugą.

1970 m. Konvencija skirta valstybių narių kultūros paveldo apsaugai nuo vagystės, plėšikavimo bei grobstymo, kontrabandos, taip pat nuo jų priverstinio išvežimo ar nuosavybės teisės perdavimo okupavus šalį. Konvencija taikoma ne vien istorinius, archeologinius ar meninius požymius turintiems kultūros paveldo objektams, bet ir tiems, kurie yra reikšmingi mokslui.

Iki šiol 1970 m. Konvenciją yra ratifikavusios 140 valstybių.

1970 m. Konvenciją papildantis dokumentas yra UNIDROIT Pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų konvencija.

1970 m. Konvencijos 50-mečio proga UNESCO pradėjo tarptautinę komunikacinę kampaniją The Real Price of Art, kurią įgyvendinti padėjo reklamos agentūra DDB Paris. Spaudoje, socialiniuose tinkluose platinama kampanija siekiama supažindinti visuomenę su skaudžiais nelegalios prekybos kultūros vertybėmis padariniais. Penkiomis vizualizacijomis pristatomos tikros prarastų vertybių Artimuosiuose Rytuose,  Afrikoje, Europoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje istorijos: https://en.unesco.org/news/real-price-art-international-unesco-campaign-reveals-hidden-face-art-trafficking

UNESCO taip pat internete surengė nuotraukų parodą apie konvencijos svarbą: https://en.unesco.org/fighttrafficking/gallery

Šia proga spalio 27-28 d. vyko 1970 m. Konvencijos valstybių narių pagalbinio komiteto 8-oji sesija. UNESCO generalinės direktorės pavaduotojas kultūros klausimais Ernesto Ottone pažymėjo, kad dėl Covid-19 pandemijos neteisėta vertybių prekyba internetu padidėjo, todėl tampa dar svarbiau ne tik prisijungti prie konvencijos, bet ją ir įgyvendinti. Kaip gerąją konvencijos praktiką Venesuela pristatė grąžintą šventą Kuekos akmenį, kuris prieš daugiau nei du dešimtmečius buvo paimtas iš Venesuelos, kad būtų viešos ekspozicijos Vokietijos sostinėje dalis. Venesuelos atstovas pasidžiaugė šalies taikia diplomatija ir UNESCO pagalba grąžinant akmenį.

Lapkričio 12-13 d. Briuselyje surengta tarptautinė konferencija The role of the EU on the Protection and Enhancement of Cultural Heritage. Joje aptartas dinamiškas santykis tarp kultūros paveldo ir taikos kultūros XXI amžiuje. Svarstyta, kokiais būdais EU institucijos gali prisidėti prie kultūros vertybių nelegalios prekybos mastų sumažinimo, kokias saugumo strategijas kurti ir pan. Šioje konferencijoje dalyvavo ES ekspertai, tarptautinių, regioninių organizacijų, tarptautinių fondų, akademinės bendruomenės atstovai.

Lapkričio 16-18 d. Berlyne rengiama kita tarptautinė konferencija Cultural Heritage and Multilateralism: Regional and International Strategies for the Protection of Cultural Heritage. Ją organizuoja Vokietijos užsienio reikalų ministerija, 2020 m. liepos 1 d. Vokietijai pradėjus pirmininkauti ES Tarybai, UNESCO, Europos Komisija ir Europos Taryba.

Ši konferencija bus tiesiogiai transliuojama: https://cultural-heritage-and-multilateralism2020.com/en

2020 11 13 Kategorija: UNESCO, Minimos datos, Nelegalus kultūros vertybių gabenimas, Visos naujienos