Naujienos

Kviečiame prisijungti prie UNESCO iniciatyvų COVID-19 akivaizdoje

UNESCO savaitraštis „Kultūra ir COVID-19: poveikio ir reagavimo priemonė“ (Culture & COVID-19: Impact and Response Tracker).

Jame apžvelgiama besikeičianti padėtis ir COVID-19 pandemijos poveikis kultūros sektoriui.

https://en.unesco.org/news/culture-covid-19-impact-and-response-tracker

UNESCO interaktyvus iniciatyvų ir projektų kultūros, meno ir švietimo srityse žemėlapishttps://en.unesco.org/covid19/initiatives

Kultūros srities atstovai kviečiami dalintis vykdomomis priemonėmis ir iniciatyvomis vietos ir nacionaliniu lygmeniu pateikiant duomenis čia: https://en.unesco.org/node/add/cultural-initiative

UNESCO interaktyvus COVID-19 poveikio nematerialiajam kultūros paveldui poveikio žemėlapis. Skirtas rinkti duomenis, analizuoti. Kviečiame prisidėti prie apklausos čia:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Uq5PHbM5-kuwswIpVrERlPFwScS5u59LsaYAqLW4SGRUNzFHQjBNMUQ0RDNKSE5DSTc4TFIxOUJBQy4u

Pažintis su UNESCO Pasaulio paveldu iš namų (Exploring World Heritage from home with UNESCO). Iniciatyvoje iš Lietuvoje jau dalyvauja Kernavės archeologinė vietovė!

https://en.unesco.org/news/exploring-world-heritage-home-unesco?fbclid=IwAR0c-4yMXzjVzNscpTjdwEqPy_awtmyacS6waJcaZ93IQDTCN5qSKvXg7sA

ResiliArt judėjimas menininkams ir kultūros specialistams susiduriantiems su COVID-19

https://en.unesco.org/news/unesco-launches-resiliart-movement-artists-and-cultural-professionals-face-covid-192

Švedijos projektas „Wikimedia“, skirtas dalinimuisi  kultūros paveldo duomenimis.

Kviečiame kultūros įstaigas teikti aktualius duomenis.

Šiuo projektu siekiama padidinti kultūros paveldo institucijų duomenų bazę Wikipedijoje. Šiuo metu kai kuriuose pasaulio regionuose trūksta informacijos apie šias institucijas. Siekiama surinkti trūkstamą informaciją ir sukurti didesnę pusiausvyrą pasaulinėje duomenų bazėje, kuria nemokamai galės naudotis daugiau nei 300 kalbų pasaulinė auditorija pagal atvirą licenciją. Padarę šią informaciją matomą ir tyrinėjamą, daugiau žmonių galės sužinoti apie daugelio skirtingų kultūrų kultūros paveldą.

Kontaktinis asmuo: john.andersson@wikimedia.se

2020 05 20 Kategorija: UNESCO, Pasaulio paveldas, Nematerialus kultūros paveldas, Povandeninis paveldas, Dokumentinis paveldas, Informacija ir komunikacija, Visos naujienos