Naujienos

Rekomendacijos dėl UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje

2018 m. Lietuva pateikė UNESCO II-ąją periodinę ataskaitą apie UNESCO konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje 2012–2017 m. bei ataskaitas apie Lietuvos vertybių, įtrauktų į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą (kryždirbystės, Baltijos dainų ir šokių šventės bei sutartinių) būklę. Ataskaita buvo apsvarstyta 2018 m. lapkričio 26 d. UNESCO Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo komiteto 13-osios sesijos metu ir numatoma patvirtinti Generalinės asamblėjos 8-oje sesijoje 2020 birželio mėnesį.

2019 m. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas kartu su Kultūros ministerijos įsteigtos tarpinstitucinės darbo grupės nariais parengė periodinės ataskaitos santrauką lietuvių kalba ir rekomendacijas dėl Konvencijos įgyvendinimo ir Lietuvos vertybių, įrašytų į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą, išsaugojimo. Rekomendacijas rengė: Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Vida Šatkauskienė; Lietuvos nacionalinės komisijos kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė; Kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės vyriausioji specialistė Irena Kezienė; Lietuvos nacionalinio kultūros centro Tautodailės poskyrio vadovė, menotyrininkė dr. Teresė Jurkuvienė; menotyrininkė dr. Alė Počiulpaitė;  Lietuvos nacionalinio kultūros centro vyriausioji specialistė, etnomuzikologė dr. Loreta Sungailienė; Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, etnomuzikologė dr. Daiva Vyčinienė;  Kupiškio kultūros centro Etninės kultūros etnografė, folkloro ansamblio „Kupkėmis“ vadovė Alma Pustovaitienė; Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos Ukmergės tautodailininkų draugijos pirmininkas, liaudies meistras, kryždirbys Rimantas Zinkevičius, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento vyriausioji specialiste Emilija Bugailiškienė.

Šiose rekomendacijose sprendžiant įvairius nematerialaus kultūros paveldo vertybių išsaugojimo klausimus akcentuojamas poreikis  stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų įtrauktį į išsaugojimo procesus, nematerialaus kultūros paveldo vertybių ypatumų pažinimą, skatinti gyvųjų reiškinių raidos ir kaitos, grėsmių ir išsaugojimo galimybių studijas, bendrus atvirųjų duomenų portalus, ugdytojų, turinčių nematerialaus kultūros paveldo žinių ir kompetencijų, mokymo programų plėtotę, poreikį rengti nematerialaus kultūros paveldo vertybių išsaugojimo veiksmų planus ir kt.

Su visu rekomendacijų, skirtų įgyvendinti UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją Lietuvoje, dokumentu galima susipažinti čia. Kviečiame dalintis šia informacija su suinteresuotomis institucijomis.

 III-iąją periodinę ataskaitą  apie UNESCO konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje 2018-2020 m. bei ataskaitas apie Lietuvos vertybių, įtrauktų į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą (kryždirbystės, Baltijos dainų ir šokių šventės bei sutartinių) būklę, Lietuva yra įsipareigojusi pateikti UNESCO 2021 m.

2020 01 15 Kategorija: UNESCO, Nematerialus kultūros paveldas, Visos naujienos