Naujienos

Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo poveikio, rezultatų, pagrindinių rodiklių ir vertinimo gairės

Fot. Valdas Zajančkauskas

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas išvertė į lietuvių kalbą bendrąsias UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos (toliau 2003 m. Konvencija) įgyvendinimo poveikio, rezultatų, pagrindinių rodiklių ir vertinimo gaires.  Šis dokumentas priimtas 2018 m. UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos (2003) šalių narių Generalinės asamblėjos 7-oje sesijos rezoliucija.

Šios gairės, kurias parengė 2003 m. Konvencijos komiteto įgaliota tarpvyriausybinė darbo grupė, yra skirtos naudoti valstybėms narėms tiek vietos, tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmenimis, užtikrinant tinkamą nematerialaus kultūros paveldo ir etninės kultūros (Lietuvoje vartojama sąvoka) apsaugą bei rengiant periodines 2003 m. Konvencijos įgyvendinimo ataskaitas. Dokumente aprašyti: optimalus laukiamas nematerialaus kultūros paveldo apsaugos poveikis, trumpalaikiai, vidutinės trukmės ir ilgalaikiai apsaugos rezultatai, įvardintos pagrindinės nematerialaus kultūros paveldo apsaugos taikymo sritys (gebėjimai, perdavimas/švietimas, sąvadai/tyrimai, politika/teisinės ir administracinės priemonės, pripažinimas visuomenėje/darnus vystymasis, pripažinimas visuomenėje, sąmoningumo didinimas/žiniasklaida, bendruomenių ir kt. įsitraukimas, tarptautinis bendradarbiavimas), vertinimo kriterijai ir rodikliai.

2019 05 20 Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas, Visos naujienos