Naujienos

Pristatomas naujas šeštasis Neringos kultūros almanachas „Dorė“

Š. m. gegužės 21 d., 17.30 val. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje visuomenei bus pristatytas naujausias šeštasis Neringos kultūros almanachas „Dorė“.  Tai vienintelis istoriniame Prūsų (Mažosios) Lietuvos regione leidžiamas periodinis kultūros leidinys, savo dėmesį sutelkęs į lokalios Kuršių nerijos tapatybės suvokimą.

Naujausioje „Dorėje“ – dešimt aktualiausių, kultūrinę  atmintį ir sąmonę  žadinančių temų,  2018m.  kultūros įvykių apžvalga ir šių įvykių vertinimas. UNESCO komisijos namuose pristatydami „Dorę“, jos autoriai ir leidėjai  tikisi pokalbio apie  mūsų atsakomybę  ir elgseną Kuršių nerijoje – teritorijoje, kurią pasaulio visuomenė pripažino kultūrinio kraštovaizdžio vertybe.

2018 m. Nidoje, ant Parnidžio kopos pastačius kontraversiškai vertinamą Klaudijaus Pūdymo skulptūrą „Prieš vėją“, įamžinančią prancūzų egzistencialisto L.P. Sartre‘o apsilankymą Nidoje (sekant įžymia Antano Sutkaus nuotrauka), tapo būtinybė  išsiaiškinti ir visuomenei pasakyti: o kas buvo Sartre‘as, kaip jis atvyko į geležine uždanga saugomą Sovietų Sąjungą ir dar keisčiau – į griežčiausio pasienio režimo zoną – Neringą? Ką jis čia veikė ir kokį pėdsaką paliko? Ar šis pėdsakas yra toks gilus, vertas paminklo?  Į daugelį klausimų prieš keletą metų  jau buvo  atsakiusi Lietuvių kalbos ir tautosakos instituto humanitarinių mokslų daktarė Solveiga Daugirdaitė, šia tema parašiusi mokslo studiją „Švystelėjo kaip meteoras“. Pristatydami „Dorę“ Vilniuje kalbinsime dr. S.Daugirdaitę.

Pasakojimas apie Sartre‘ o vizitą ir jo įamžinimą  tapo centrine „Dorės“ tema, kurią papildo ir praplečia kitos, ne mažiau svarbios. Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premiją įteikus juodkrantiškiui  skulptoriui ir pedagogui Albertui Danilevičiui, „Dorė“ atkreipė dėmesį į šio menininko kuriamą žemės, aplinkos, ekomeną kaip priešingybę abejotiniems paminklams, kurių Neringoje iškyla vis daugiau. Suvokti, kokia prasmė kurti laikinąjį meną, kuriam išnykus, tarsi nieko ir nelieka, padės dar viena „Dorės“ autorė vilnietė skulptorė Aušra Jasiukevičiūtė. Tikimąsi, kad „Dorė“ išprovokuos diskusiją apie ateities paminklus Kuršių nerijoje, jei visuomenė vis dar  jaučia poreikį juos statyti.

Iš Nidos į Vilnių atkeliaus unikalus eksponatas –  preiliškio kuršininko Herberto Kubillus armonika, kurios istoriją iliustruosime gyvais pasakojimais ir fotonuotraukomis, surinktomis Vokietijoje. Ši jaudinanti vienos šeimos istorija gerai iliustruoja visos Kuršių nerijos dramatišką likimą, kai dėl Antrojo pasaulinio karo padarinių ji liko beveik be savo  vietinių gyventojų.

„Dorės“ pristatyme Vilniuje gros arfininkė, Lietuvos  muzikos ir teatro akademijos magistrantė Gabrielė Ašmontaitė, gimusi ir užaugusi Nidoje. Tik  Neringos savivaldybės dėka talentinga atlikėja šiandien turi galimybę  groti didžiąja arfa.

Kultūros almanachas „Dorė“  išeina kartą per metus. Nuo 2010 m. jis yra leidžiamas Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos. Almanacho  pavadinimu pasirinktas sovietmečiu kolektyvinei žvejybai pritaikyto laivo (dorės) vardas.

Kviečiame dalyvauti!

2019 05 16 Kategorija: UNESCO, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Galerija, Pasaulio paveldas, Informacija ir komunikacija, Visos naujienos