Naujienos

Latvijos kultūros akademijos tyrimas apie Baltijos šalių gyventojų dalyvavimą Dainų ir šokių šventėse

Latvijos kultūros akademijos (LKA) Mokslinių tyrimų centras 2017 m. atliko Baltijos šalių gyventojų dalyvavimo Dainų ir šokių šventės sąjūdyje tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti, kaip Latvijos, Lietuvos ir Estijos gyventojai dalyvauja Dainų ir šokių šventės sąjūdyje bei įvairiose pomėgių ugdymo veiklose, kolektyvuose ir mėgėjų meno grupėse. Tiriamąją grupę sudarė Baltijos šalių gyventojai nuo 15 iki 74 metų amžiaus. Bendras respondentų skaičius kiekvienoje šalyje – 1010 (iš viso 3030). Tyrimo metodas – specializuota apklausa visoje Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje, naudojant tiesioginį kompiuterizuotą apklausos telefonu metodą.

Tyrimo ataskaitoje apžvelgti apklausos duomenys, be jų interpretavimo ir išplėstinės išvadų dalies. Duomenų interpretavimą ir išsamią analizę LKA tyrėjai pateiks mokslo bei populiaraus mokslo publikacijose, taip pat kitomis mokslinės komunikacijos formomis. Tyrimo ataskaita apima tris temas: 1) gyventojų dalyvavimą tęsiant Dainų ir šokių šventės tradiciją; 2) požiūrius į Dainų ir šokių šventę, jos įtaką ir organizavimą; 3) socialinio kapitalo matavimus. Ataskaitoje analizuojami duomenys, palyginant tris Baltijos šalis, ypatingą dėmesį skiriant Latvijos gyventojų nuomonėms ir praktikai.

Prašome susipažinti su tyrimu čia.

2019 05 14 Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas, Visos naujienos