Naujienos

Lietuvos atstovas dalyvauja tarptautiniame ekspertų susitikime Povandeninio kultūros paveldo klausimais

Balandžio 19 d. Paryžiuje vyksta Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos mokslinio ir techninio patariamojo komiteto susitikimas. Komitete Lietuvai atstovauja profesorius Vladas Žulkus. Šį patariamąjį konvencijos organą sudaro ketverių metų kadencijai renkami 12 narių. Lietuvos ekspertas į komitetą antrai kadencijai buvo išrinktas 2011 metais.

Prof. V. Žulkus yra žymus Lietuvos archeologas, mokslų daktaras. Jis pirmasis Lietuvoje pradėjo povandeninės archeologijos tyrimus ir daug prisidėjo prie Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos ratifikavimo Lietuvoje.
Komiteto nariai svarstys visuomenės sąmoningumo apie povandeninio kultūros paveldo reikšmę skatinimo, profesionaliems nardytojams išduodamų licencijų vienodinimo, povandeninio kultūros paveldo objektų inventorizavimo klausimus.
UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvenciją priėmė 2001 metais. Lietuva ją ratifikavo 2006 metais.

Šaltinis – Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie UNESCO

2012 04 19 Kategorija: UNESCO, Povandeninis paveldas, Visos naujienos