Naujienos

Kernavės archeologinei vietovei suteikta sustiprinta apsauga ginkluoto konflikto metu

Š. m. gruodžio 14 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje prasidėjo 1954 m. Hagos konvencijos Antrojo protokolo Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu komiteto (toliau – komiteto) 6-oji sesija, kuri truks tris dienas.

Šioje sesijoje buvo nagrinėjamas Lietuvos prašymas suteikti sustiprintą apsaugą Kernavės archeologinei vietovei, kaip išskirtinę kultūrinę vertę turinčiai vertybei, karinio konflikto metu. Kernavės archeologinė vietovė yra įrašyta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą 2004 metais.

Visų komiteto narių pritarimu Lietuvos prašymas buvo patenkintas. Nuo šiol Kernavės archeologinė vietovė yra įtraukta į UNESCO Sustiprintos apsaugos kultūros vertybių sąrašą. Šiuo metu šiame sąraše yra keturios kultūros vertybės, įtrauktos 2010 m.: viena – Italijos, trys – Kipro. Sustiprintos apsaugos statusas – tai nauja apsaugos sistema, kurią numato Hagos konvencijos Antrasis protokolas (1999 m.).

Komitetas sudarytas iš 12 narių. Lietuva komiteto narė buvo nuo 2005 m. iki 4–ojo Hagos konvencijos Antrojo protokolo šalių narių susitikimo, kuris įvyko šių metų gruodžio 12 dieną.

1954 m. Hagos Kultūros vertybių apsaugos karinio konflikto metu konvencija buvo pirmoji tarptautinė sutartis, išimtinai skirta kultūros vertybių apsaugai karinio konflikto metu. Ji buvo parengta kaip atsakas į Antrojo pasaulinio karo metu vykusį masinį kultūros vertybių naikinimą. Konvencijos Antrasis protokolas buvo priimtas 1999 m. ir sustiprino konvencijos nuostatas dėl kultūros vertybių apsaugos, įtvirtino sustiprintos apsaugos principą, numatė sankcijas ir baudžiamąją atsakomybę už nusikaltimus, padarytus kultūros vertybėms ginkluotų karinių konfliktų metu. Hagos konvencijos šalys narės yra 123 šalys (Lietuva ja tapo 1998 m.), Antrojo protokolo narės – 58 šalys (Lietuva ja tapo 2002 m.).

Lietuvai sesijoje atstovauja Lietuvos kariuomenės kanceliarijos Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento karinių viešųjų ryšių vyriausioji specialistė (kultūros vertybių apsaugai) Auksė Ūsienė, Kultūros ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Žolynas ir Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie UNESCO laikinoji reikalų patikėtinė Violeta Baltrušytė.

Šaltinis – Lietuvos nuolatinė atstovybė prie UNESCO

2011 12 14 Kategorija: UNESCO, Pasaulio paveldas, Visos naujienos