2017 m. – Algirdo Juliaus Greimo 100-osios gimimo metinės

aj_greimas_lt_black

 

 
 
 
UNESCO 38-osios generalinės konferencijos metu Paryžiuje buvo paskelbtas UNESCO ir valstybių narių 2016-2017 m. minimų sukakčių sąrašas, į kurį įtraukta per 40 pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbių datų.
 
Į šį sąrašą taip pat pateko visame pasaulyje žinomo kalbininko, semiotiko, mitologo Algirdo Juliaus Greimo 100-osios gimimo metinės. Šios sukakties kandidatūrą, kurią pateikė Lietuva, parėmė Prancūzija, Estija, Meksika bei Brazilijos ir Italijos semiotikos centrai.
 
A. J. Greimas – lietuvių kilmės pasaulinio garso mokslininkas, Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėjas. Greimas aprašė ir sukūrė mokslinę reikšmės išaiškinimo teoriją. Greimo semiotika – prasmės pagavos ir jos kūrimo sąlygų tyrimas, neapsiribojantis kuria nors viena sritimi ar išraiškos priemone. „Semiotika nėra nei filosofija, nei literatūros teorija, nei lingvistika, nei muzikologija, o visus reikšmės pasaulius apglėbiantis mąstymo būdas“. A. J. Greimo teoriniai moksliniai tyrimai padėjo pagrindus semiotikai kaip kalbinių ir nekalbinių ženklų sistemų prasmės mokslui. A. J. Greimas sukūrė teoriją, aprašančią ženklų sistemų susidarymo ir jų funkcionavimo universalius principus, ryšius ir sąveiką. A. J. Greimas semiotiką praturtino originaliomis semiotinės struktūros, diskurso, prasmės izotopijos, naratyvinės gramatikos, semiotinės komunikacijos, modalumo, kompetencijos ir kitomis sąvokomis. Savo darbuose semiotinius metodus jis pritaikė kalbos ir istorijos, mito, pasakos, literatūros kūrinio analizei.
 
Lietuvai Greimas taip pat svarbus kaip visuomenės veikėjas, aktyviai dalyvavęs išeivijos gyvenime bei formavęs intelektualios ir kūrybingos nepriklausomos Lietuvos viziją, siekęs kreipti jos lyderius europinių vertybių keliu. Išskirtinis Greimo indėlis į lietuvių kultūrą – mitologijos, senųjų lietuvių tikėjimų tyrimai.
 
2016 m. Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė 2017 metus A. J. Greimo metais. 2017 m. visoje Lietuvoje vyks renginiai, skirti paminėti šią sukaktį.
 
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas išleido 2017 metų Algirdo Juliaus Greimo 100- osioms gimimo metinėms skirtą kalendorių, padedantį suvokti du svarbiausius proceso analizei tinkamus Greimo semiotikos principus: semiotinį kvadratą ir aspektualumą. Laiko semiotikos matmenys kalendoriuje atsiskleidžia vieno iš svarbiausių jo veikalų, esė stiliaus knygos Apie netobulumą, citatomis.
Kalendorių kūrė semiotikė ir menotyrininkė dr. Gintautė Žemaitytė ir Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedros vedėja Aušra Lisauskienė.
 
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas 2017 m. gegužės 29 d. Paryžiuje Tarpatutinio semiotikos kongreso dalyviams taip pat pristatys iš vaizdo instaliacijų ir projekcijų sudarytą parodą „Semiotiko žvilgsnis į pasaulį“.