2014 m. – Kristijono Donelaičio 300-osios gimimo metinės

Donelaitis_LT_BLACK

UNESCO Generalinės konferencijos 37-osios sesijos metu Paryžiuje buvo paskelbtas UNESCO ir valstybių narių minimų sukakčių sąrašas, į kurį įtraukta per 100 pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbių datų. Į šį sąrašą taip pat pateko abi Lietuvos pateiktos sukaktys: rašytojo Kristijono Donelaičio (1714–1780) 300-osios gimimo metinės ir kompozitoriaus, rašytojo, diplomato Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) 250-osios gimimo metinės (ši sukaktis pateikta kartu su Baltarusija ir Lenkija ir bus minima 2015 m.).

Kristijonas Donelaitis (Christian Donalitius, 1714–1780 m.), liuteronų kunigas, poetas ir klasikinės lietuvių literatūros pradininkas, buvo vienas originaliausių Europos švietimo epochos rašytojų. 1977 m. Tarptautinė literatūros kritikų asociacija, bendradarbiaudama su UNESCO,  įtraukė K. Donelaičio garsiausią poemą „Metai“  į Europos literatūros šedevrų sąrašą. Poemoje aukštinami moralės principai, lygybė, darbštumas, vaizdingai piešiamas pirmapradės gamtos ir žmogaus paveikslas. Toks realistinis, nestereotipinis ir nesentimentalus vaizdavimas atitiko švietimo epochos dvasią. Nepamirštami personažai su savo rūpesčiais, darbais, išgyvenimais, prietarais, kartais primityvia mąstysena neatsiejami nuo tradicinės kultūros. Spalvinga poetinė kalba artima tautosakai, joje gausu metaforų, personifikacijų, analogijų ir hiperbolių. Donelaitis vienas iš pirmųjų savo laikotarpio rašytojų savo kūryboje panaudojo hegzametrą.

2014 m. sausio 13 d.  Paryžiuje UNESCO būstinėje įvyko Donato Katkaus vadovaujamo Šv. Kristoforo kamerinio orkestro ir choro „Jauna muzika” (meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas) pasirodymas, kurio metu buvo atliekama Broniaus Kutavičiaus oratorija „Metai“. Tai vienas iš  valstybinės 2014 m. K. Donelaičio sukakties minėjimo renginių. Apie tai spaudoje ir „Panoramoje".

Šiai sukakčiai paminėti Lietuvoje taip pat vyks kilnojamosios parodos, spektakliai, koncertai, atnaujintos K. Donelaičio skulptūros Vilniaus universitete pristatymas visuomenei, leidžiami leidiniai, pristatomi nauji vertimai, minėjimai bei mokslinės konferencijos Vilniuje ir Karaliaučiuje.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerija šia proga numato surengti:

  • sausio 15-vasario 10 d. Virgilijaus Jankausko fotografijų parodą „DONELAITIS“;
  • sausio 29 d. K. Donelaičio„Metų" faksimilės pristatymą;
  • balandžio 23-gegužės 6 d. Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedros studentų (vad. A. Lisauskienė) tipografinių plakatų parodą „E-METAI“, skirtą Tarptautinei knygos ir autorinių teisių dienai bei K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms.
Sveikindamas kultūrines ir visuomenines iniciatyvas, skirtas K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas kviečia naudoti šiai sukakčiai sukurtą logotipą tam skirtuose leidiniuose ir video laikmenose. Dėl tinkamo logotipo naudojimo prašome kreiptis į Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatą.
 
Naudingos nuorodos.

Apie virtualią parodą (rengėjas Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka), skirtą K.Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms, skaitykite čia.
Atnaujinta 2014-01-08