Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerija

gal_pre

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerija, jauki 67 m² parodų ir renginių erdvė, įsikūrusi pačiame Vilniaus istorinio senamiesčio širdyje, Šv. Jono g. 11. Parodos, koncertai, minėjimai, įvairūs kiti kultūriniai renginiai bei susitikimai šioje vietoje vyko nuo 1992 iki 2020 m. kai buvo įsteigtas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas. Nuo to laiko surengta per 200 Lietuvos ir užsienio menininkų parodų.

Kasmet Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas kvietė menininkus teikti parodų bei su jomis susijusių renginių paraiškas. Atrenkant parodas pirmenybė buvo teikiama paraiškoms, kurių tematika siejosi su UNESCO veikla (kultūrų, meninės raiškos įvairovės, kultūros paveldo, kultūrų dialogo, meninio ugdymo, darnaus vystymosi, aplinkos apsaugos, biologinės įvairovės, žmogaus teisių, mokymosi visą gyvenimą ir kt.), išsiskyrė menine ar šviečiamąja verte, skatino atsiskleisti jaunas talentingas asmenybes, minėjo pasaulinės ar nacionalinės reikšmės sukaktis, tarptautines dienas, kt.