UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklas

Nuo 1997 m. Lietuva aktyviai dalyvauja UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinkle. Tai didžiausias tarptautinis Jungtinių Tautų narių mokyklų tinklas, veikiantis taikos, tarpusavio supratimo ir tarptautinės tolerancijos labui. 1953 m. sukurtas UNESCO asocijuotųjų mokyklų projekto tinklas (UNESCO ASPnet) vienija daugiau nei 8 tūkstančius mokyklų ir kitų švietimo institucijų 175-iose pasaulio valstybėse. Šioje naujovių laboratorijoje gimstančios programos gerina švietimo kokybę, supažindina su šiuolaikinio pasaulio iššūkiais, tokiais kaip aplinkos nykimas, globalizacija, urbanizacija, bei siūlo priemones, kaip lavinti ateities žmogui reikalingus tarpkultūrinės komunikacijos, taikaus sugyvenimo, prisitaikymo prie besikeičiančios aplinkos įgūdžius.

UNESCO Asocijuotosios mokyklos vardą šiuo metu turinčios 27 Lietuvos mokyklos vykdo įvairius kultūros paveldo, aplinkosaugos, švietimo, mokslo, taikos, kultūros įvairovės, tolerancijos puoselėjimo projektus, susijusius su UNESCO veikla, aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose.

2006 m. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija išvertė į lietuvių kalbą, adaptavo ir išleido UNESCO Pasaulio paveldo centro ir UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo parengto mokymo vadovo pedagogams apie paveldo švietimą "Pasaulio paveldas jaunimo rankose" lietuvišką leidimą, kuris nemokamai buvo išlatintas visoms Lietuvos mokykloms. Leidinys taip pat yra pasiekiamas internete . Iki šiol tai vienintelis Lietuvos mokyklose naudojamas vadovėlis, skirtas paveldo švietimui.

Dar 28 Lietuvos mokyklos dalyvauja nuo 1989 m. UNESCO Asocijuotųjų mokyklų vykdomame specialiame aplinkosaugai skirtame Baltijos jūros projekte. Jo dalyviai siekia telkti devynių aplink Baltijos jūrą esančių valstybių (Suomijos, Švedijos, Danijos, Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos) mokyklų pastangas ieškant būdų, kaip bendrai spręsti regiono aplinkosaugos problemas. Siekiama šviesti moksleivius ir skatinti juos domėtis regiono aplinkosaugos problemomis, padėti jiems suvokti mokslinius, socialinius, kultūrinius žmonijos ir jos aplinkos tarpusavio priklausomybės aspektus. Skatinama keistis informacija apie naujus aplinkosaugos mokymo metodus, jų diegimo rezultatus ir dalytis patirtimi. 2006 - 2009 m. Lietuva pirmininkavo šiam projektui.

Lietuvos mokyklų dalyvavimo UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinkle nuostatai

ASPnet mokyklų tinklo prioritetinės veiklos sritys 2013–2016 m.

ASPnet dalyvaujančių Lietuvos mokyklų sąrašas pdf_button

Atnaujinta 2017-03-09