Žmogaus teisių švietimas

Žmogaus teisių švietimas yra neatskiriama teisės į švietimą dalis, vis labiau pripažįstama savaime esanti žmogaus teise. Teisių ir laisvių žinojimas laikomas esmine priemone užtikrinti pagarbą visų teisėms. UNESCO veiklą žmogaus teisių švietimo srityje apibrėžia Pasaulinė žmogaus teisių švietimo programa (World Programme for Human Rights Education)

Švietimas turi aprėpti vertybes, tokias kaip taika, nediskriminavimas, lygybė, teisingumas, neprievarta, tolerancija ir pagarba žmogaus orumui. Kokybinis švietimas pagrįstas žmogaus teisėmis reiškia, kad teisės yra įgyvendinamos visoje švietimo sistemoje ir visose mokymosi aplinkose.