ŽIV/AIDS švietimas

Kovos su ŽIV/AIDS ir ligos prevencijos srityse UNESCO skatina iniciatyvas, įtraukiančias ir tenkinančias visos visuomenės poreikius, bet ypač skirtas labiausiai pažeidžiamoms grupėms, pavyzdžiui, jaunimui mokyklose. UNESCO taip pat remia iniciatyvas, atitinkančias lyčių ir amžiaus grupių poreikius, tinkamas kultūriniam kontekstui, įrodymais pagrįstas, išlaikančias pagarbą žmogaus teisėms ir visuose etapuose įtraukiančias žmones, jau užsikrėtusius ŽIV, bei kitas pažeidžiamas visuomenės grupes.

UNESCO yra vadovaujanti institucija vykdant EDUCAIDS – AIDS (Towards a Comprehensive Education Response to HIV and AIDS) švietimo programą bei koordinuoja Jungtinių Tautų tarpinstitucinės darbo grupės AIDS švietimui (The UNAIDS Inter-Agency Task Team (IATT) on Education) veiklą, kuri apima suderintas pastangas pasiekti visuotinį prevencijos programų, gydymo, priežiūros ir palaikymo prieinamumą.