Jungtinių Tautų raštingumo dešimtmetis (2003-2012)

2003 m. Jungtinių Tautų ir UNESCO paskelbė Jungtinių Tautų raštingumo dešimtmetį 2003-2012 (United Nations Literacy Decade 2003-2012), siekiant suteikti naują impulsą veiksmams, skirtiems mažinti vis dar gana aukštą pasaulyje neraštingumo lygį. Pagal UNESCO statistiką, 790 mln. arba apie 15 procentų planetos suaugusiųjų nemoka skaityti, rašyti, arba nesugeba dalyvauti savo bendruomenių veikloje kaip pilnaverčiai visuomenės nariai. Du trečdaliai neraštingųjų – moterys. Dar 67 mln. vaikų nelanko mokyklos ir todėl neturi galimybių mokytis rašto.

Nors šie duomenys rodo didelę pažangą lyginant su pirmojo pasaulinio raštingumo lygio tyrimo rezultatais, paskelbtais 1950 m., pagal kuriuos – 44 procentų suaugusiųjų buvo beraščiai, tačiau per pastaruosius dešimt metų šis skaičius nedaug tepasikeitė.Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja paskelbė šią iniciatyvą siekdama pagerinti situaciją, ir perpus sumažinti neraštingumą iki 2015 metų. UNESCO prognozuoja, kad nepagreitinus pažangaus proceso, 790 mln. arba 15 procentų pasaulio suaugusiųjų vis dar liks beraščiai.

Kodėl raštingumas toks svarbus? Naujo tūkstantmečio pradžia išryškino du pagrindinius tikrovės bruožus: visuomenių tarpusavio priklausomybę ir pasaulio įvykių nenuspėjamumą, Tarptautinė visuomenė yra labiau nei bet kada susirūpinusi abipusės atsakomybės poreikiu ir globaliniu sąmoningumu. Siekiant dialogo, harmonijos ir supratimo būtina užtikrinti galimybę kiekvienam žmogui tiek kolektyviai, tiek individualiai dalyvauti rašto kultūroje. Tuo labiau, kad tai yra kiekvieno žmogaus teisė. Tikslu ,,raštingumas visiems“ siekiama suteikti bet kokio amžiaus žmonėms visose pasaulio šalyse, tiek vyrams, tiek moterims galimybę išmokti rašyti ir skaityti, nes raštingumas yra priemonė išsilavinimui įgyti bei įsilieti į aktyvų socialinį gyvenimą. Raštingumas tai ne tik geri rašymo, skaitymo, skaičiavimo įgūdžiai, bet ir gebėjimas kritiškai mąstyti, išsiugdyti teigiamas pilietines vertybes, įgūdžiai kūrybingai naudotis raštingumu mokykloje ir socialiniame gyvenime, žinojimas ir naudojimasis priklausančiomis teisėmis savo šalyje, lyčių lygios galimybės.

UNESCO vadovauja Jungtinių Tautų raštingumo dešimtmečio (2003-2012) programos įgyvendinimui. Koordinuodama įvairių partnerių veiksmus ir pastangas, UNESCO kuria ir tobulina naujas priemones raštingumo kampanijų ir programų veiksmingumui įvertinti.