Aukštasis mokslas

Būdama vienintelė Jungtinių Tautų sistemos agentūra, turinti mandatą aukštojo mokslo srityje, UNESCO skatina pagrįstų strategijų, reaguojančių ir atsakančių į naujausias tendencijas ir iššūkius  aukštajame moksle, plėtotę, pabrėždama aukštojo mokslo vaidmenį siekiant Tūkstantmečio plėtros tikslų (MDGs - Millennium Development Goals) ir ypač skurdo sumažinimo.

Organizacija skatina inovacijas, aukštojo mokslo prisitaikymą prie švietimo ir darbo rinkos poreikių, taip pat rūpinasi tarptautinio aukštojo mokslo kokybės užtikrinimu, ypatingą dėmesį skirdama mobilumo ir kvalifikacijų pripažinimo klausimams, taip pat siūlo priemones, kaip apsaugoti studentus ir visus susijusius asmenis nuo žemos kokybės aukštojo mokslo. UNESCO plėtoja politinį dialogą ir siekia prisidėti prie švietimo kokybės pagerinimo, stiprindama tyrimų aukštojo mokslo institucijose pajėgumus bei inicijuodama tarptautinius žinių mainus.