UNESCO – L’Oréal gyvybės mokslų iniciatyva

Pasauliui reikia mokslo... mokslui reikia moterų...

1998 metais prasidėjusi UNESCO ir L’ORÉAL partnerystė, pavadinta „Mokslo moterims“ ir skirta skatinti moterų mokslinę veiklą, sėkmingai tęsiasi. Programos startu tapo UNESCO - L’Oréal apdovanojimai, kasmet skiriami penkioms ypatingą pažangą gyvybės moksluose pasiekusioms moterims mokslininkėms iš penkių pasaulio žemynų. 2000 m. buvo pradėta tarptautinė UNESCO - L’Oréal stipendijų programa, skirta paskatinti jaunų mokslininkių veiklą, plėtoti tarpkultūrinius mokslinio bendradarbiavimo tinklus. Kasmet programa skiria stipendijas 15 jaunųjų mokslininkių visame pasaulyje.

Abi programos kasmet susilaukia didelio dėmesio Lietuvos akademiniame pasaulyje. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos tarpininkavimu programos steigėjų vertinimui nuolat siunčiamos Lietuvos mokslininkių kandidatūros apdovanojimų konkursui bei jaunųjų mokslininkių paraiškos stipendijų programai.

 Pavadinimas

BENDRA UNESCO-L’OREAL stipendijų programa, skirta jaunoms gamtos mokslų mokslininkėms (UNESCO-L'OREAL Co-Sponsored Fellowships Programme for Young Women in Life Sciences)

 Valstybė

Visos šalys, tačiau skiriant stipendijas atsižvelgiama į tolygų geografinį pasiskirstymą. Iš penkių skirtingų geokultūrinių pasaulio regionų atrenkama ne daugiau kaip po 3 jaunas moteris. Ypatingas dėmesys skiriamas kandidatėms iš mažiau išsivysčiusių šalių.

 Kam skirta

Doktorantėms ir mokslų daktarėms.

 Mokslo ar studijų sritis

Biologija, biochemija, biotechnologija, žemės ūkis, medicina, farmacija ir fiziologija

 Trukmė

12 mėn. su galimybe pratęsti mokslinį darbą dar 12 mėn.

(mokslininkė užsienio šalyje turi praleisti ne mažiau kaip pusę moksliniam darbui skirto laiko, t. y., ne mažiau kaip 6 arba 12 mėn.)

 Remiamos išlaidos

Iki 20 tūkst. JAV dolerių

 Reikalavimai  pareiškėjui

 • gamtos mokslų doktorantė arba mokslų daktarė (pirmenybė teikiama daktaro laipsnį jau turinčioms moterims);
 • amžius – iki 35 m.;
 • turėti tinkamą kvalifikaciją, pagrįstą mokslinę motyvaciją bei moksliniam darbui reikalingas asmenines savybes;
 • gerai mokėti užsienio kalbą (raštu ir žodžiu), kuria vyks studijos priimančioje institucijoje;
 • gera sveikatos būklė;
 • negali gauti kitos stipendijos tam pačiam projektui arba paraiškoje nurodytam laikotarpiui (gavusi kitą stipendiją/paramą kandidatė nedelsiant turi informuoti UNESCO, o jos paraiška gali būti peržiūrima ir gali būti atmesta).

 Kreipimosi terminai

Terminai nurodomi UNESCO kvietime valstybėms teikti paraiškas. Informaciją skelbiama www.unesco.org bei, gavus kvietimą, www.unesco.lt. Paraiška teikiama per Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 Pateikiami dokumentai

 • UNESCO paraiškos forma (anglų arba prancūzų k.), 2 egz.,
 • dvi nuotraukos;
 • kandidatės nuolat naudojamas el. pašto adresas;
 • patvirtinta aukštojo mokslo baigimo diplomo kopija (su įvertinimais), taip pat mokslinio laipsnio patvirtinimas arba patvirtinimas apie studijas doktorantūroje;
 • mokslinių straipsnių sąrašas, jei toks yra;
 • su mokslininkės darbais susipažinusio asmens rekomendacija;
 • priimančios užsienio šalies institucijos kvietimas (laiške turi būti nurodytas mokslinio darbo vadovas, data ir trukmė, numatyta sudaryti sąlygas  atlikti mokslinį darbą pasirinktoje srityje);
 • patvirtintas užsienio kalbos, reikalingos studijoms, įvertinimo sertifikatas;
 • detalus (1-2 psl.) mokslo darbo aprašymas anglų arba prancūzų kalba (aprašyme turėtų būti nurodomi tyrimo objekto pasirinkimo motyvai, kokių tikimasi rezultatų, kaip bus vykdomas tyrimas, kurioje šalyje ir institucijoje bus atliekamas mokslinis tiriamasis darbas, studijų trukmė ir pan.);
 • numatomas biudžetas (sąmata ne didesnė kaip 20 tūkst. JAV dolerių).