Fundamentalieji mokslai

UNESCO fundamentaliųjų mokslų programa (UNESCO’s Fundamental Sciences Programme) skirta molekulinės biologijos, biotechnologijos, chemijos, teorinės ir taikomosios fizikos bei matematikos disciplinų, taip pat su žmogaus sveikata, aplinkos ir žmogaus gerovės apsauga susijusių tarpdisciplininių sričių plėtotei. Nacionaliniai pajėgumai specifinėse mokslo srityse stiprinami visuose regionuose ir visais lygiais mokslo švietimo bei mokslo kultūros priemonėmis. Taip pat skatinant universitetinį mokslo švietimą stiprinamas bendradarbiavimas su Švietimo sektoriumi.