Pasaulio paveldas Lietuvoje

Savo krašte turėti į Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų kultūros ir gamtos paveldo objektų ar vietovių – garbė kiekvienai valstybei. Lietuva didžiuojasi keturiomis išskirtinę visuotinę vertę turinčiomis ir pasauliniu mastu reikšmingomis vietovėmis: Vilniaus istoriniu centruKuršių nerijaKernavės archeologine vietoveStruvės geodezinio lanko punktais. Minėtų vietovių vaizdinė medžiaga: http://www.unesco.lt/leidyba/lietuva-unesco

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl institucijų, atsakingų už UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančių objektų apsaugą Lietuvoje, paskyrimo“ pdf_button

Lietuvos nacionalinis kultūros paveldo koordinatorė (focal point): Renata Vaičekonytė-Kepežinskienė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Paveldo programų vadovė (el. p.: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
Lietuvos nacionalinė gamtos paveldo koordinatorė (focal point): Rūta Baškytė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji patarėja (el. p.: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Trakų istorinis nacionalinis parkas yra įrašytas į Preliminarųjį pasaulio paveldo sąrąšą (Tentative List).

2013 m. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija kartu su ARCHITEKTŪROS [aktualijų] FONDAS pradėjo bendrą iniciatyvą – paskaitų ciklą „UNESCO paveldas pasaulyje ir Lietuvoje“. Iki 2015 m. gruodžio mėn. įvyko 4 paskaitų ciklai. Su iniciatyvos idėja ir paskaitomis galite susipažinti čia.

kalendorius2014 m. sukako 20 metų, kai į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą 1994 m. gruodžio 17 d. įrašytas Vilniaus istorinis centras, ir 10 metų, kai 2004 m. liepos 7 d. įrašyta Kernavės archeologinė vietovė, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija išleido šioms sukaktims dedikuotą 2014 m. kalendorių. Jame pateikta informacija apie minėtų vietovių bruožus, kurie suteikia joms išskirtinę visuotinę vertę, ir pagrindžia jų autentiškumą bei vientisumą. Šią informaciją tiksliai įvaizdina atitinkamos nuotraukos.

Tai – siekis atkreipti visuomenės dėmesį į UNESCO Pasaulio paveldo statusą turinčias vietoves – Vilniaus istorinį centrą ir Kernavės archeologinę vietovę – ir stiprinti suvokimą apie šių vietovių vertę. Kalendorių galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.