Nematerialaus kultūros paveldo, kuriam reikalinga neatidėliotina apsauga, sąrašas

Į Nematerialaus kultūros paveldo, kuriam reikalinga neatidėliotina apsauga, sąrašą traukiamos nematerialaus kultūros paveldo vertybės, kurioms, nepaisant bendruomenės, grupės, atskirų žmonių ar valstybių pastangų, gresia pavojus išnykti. Šis sąrašas taip pat skirtas nematerialiam kultūros paveldui, kuriam gresia pavojus išnykti, jei skubiai nebus suteikta neatidėliotina pagalba.

Už Nematerialaus kultūros paveldo, kuriam reikalinga neatidėliotina apsauga, sąrašo sudarymą ir nuolatinį atnaujinimą atsakingas Tarpvyriausybinis nematerialaus kultūros paveldo apsaugos komitetas.

Lietuva nėra pateikusi nominacijų dėl įtraukimo į Nematerialaus kultūros paveldo, kuriam reikalinga neatidėliotina apsauga, sąrašą.