Nariai

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėtis atnaujinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-40 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėties patvirtinimo“.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nariai (pareigos pateikiamos taip, kaip nurodytame įsakyme):

 1. Egidijus Aleksandravičius – Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, Lietuvių išeivijos instituto direktorius;
 2. Giedrė Bagdonienė* – Ministro Pirmininko tarnybos Politikos analizės ir reformų departamento Socialinės aplinkos skyriaus patarėja; *pavaduoja Nomeda Poderienė - Ministro Pirmininko tarnybos Politikos analizės ir reformų departamento Socialinės aplinkos skyriaus patarėja;
 3. Vidmantas Bezaras –Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius;
 4. Audrius Bitinas – profesorius;
 5. Žygintas Būčys – Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas;
 6. Vincas Būda – Valstybinio mokslo tyrimų instituto direktorius, Lietuvos mokslų akademijos narys;
 7. Algimantas Degutis – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
 8. Eugenijus Gefenas – Lietuvos bioetikos komiteto pirmininkas;
 9. Neris Germanas – užsienio reikalų viceministras;
 10. Romas Jarockis – kultūros viceministras;
 11. Rūta Kačkutė – Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja;
 12. Ieva Kuizinienė - Vilniaus dailės akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų fakulteto dekanė, UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros vedėja;
 13. Saulius Liausa – Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius;
 14. Loreta Meškelevičienė – Lietuvos dailės muziejaus vyriausioji fondų saugotoja;
 15. Dainius Numgaudis – Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris;
 16. Romas Pakalnis – Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos pirmininkas, Nacionalinės darnaus vystymosi komisijos narys, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
 17. Orinta Leiputė - Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė;
 18. Aldona Žemaitytė-Petrauskienė – Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotoja;
 19. Juozas Raguckas – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
 20. Paulius Skardžius – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento direktorius;
 21. Sigitas Stasiulis –Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vedėjas;
 22. Jolita Steponaitienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja;
 23. Rolanda Šliažienė – viešosios įstaigos jaunimo centro ,,Babilonas“ direktorė;
 24. Arijandas Šliupas – susisiekimo viceministras;
 25. Mantas Zakarka – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas.